3DE Project

Η 3DE είναι η μεθοδολογία που έχουμε πάντα εφαρμόσει με συνέπεια και συνεχίζουμε να εφαρμόζεται στο σύνολο των περιπτώσεων που παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες

Γιατί? 

Επειδή αποδίδει. 

Οδηγεί γρήγορα και στοχευμένα στο αποτέλεσμα, με σχέδιο, αξιοποίηση πόρων, περιορισμό κινδύνου και ικανοποιητικές αποδόσεις.

Η 3DE μεθοδολογία είναι ουσιαστικά  μια τρισδιάστατη προσέγγιση που συνίσταται  σε τρεις φάσεις – στάδια (Define, Derive, Develop) που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε σε βάθος την κάθε περίπτωση συνεργασίας και να καθορίσουμε το είδος και το εύρος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που απαιτούνται.

Define
Κάθε επιχειρηματική απόφαση, στρατηγική ή τακτική ενέργεια, προϋποθέτει μια σειρά από επαρκείς και ορθολογικούς ορισμούς που να παραπέμπουν σε συγκεκριμένη και ευκρινή στόχευση, με δομή, σταθερές και μεταβλητές αξίες.

Σε αυτό το στάδιο αφιερώνουμε χρόνο και ενέργεια σε προγραμματισμένες συνεδρίες με τον πελάτη για να συμφωνήσουμε στους απαραίτητους ορισμούς που θα καθορίσουν το ζητούμενο και την φύση της μεταξύ μας συνεργασίας – το αντικείμενο δηλαδή της συμβουλευτικής υπηρεσίας που απαιτείται.

Οι ορισμοί αυτοί τις περισσότερες φορές αφορούν ένα διαχωρισμό παραγόντων και δεδομένων και ουσιαστικά στην κατάτμηση θεμάτων και προβλημάτων σε κατηγορίες  που χρήζουν ξεχωριστής η/και σειριακής αντιμετώπισης.

Έτσι έχοντας ολοκληρώσει το στάδιο αυτό έχουμε σχηματίσει μια ξεκάθαρη εικόνα, έχουμε καθ-ορίσει (define) το θέμα, έχουμε ορίσει το πρόβλημα και διευκρινίσει το ζητούμενο.

Derive
Στο στάδιο αυτό δίνουμε έμφαση στην προσέγγιση του κάθε θέματος/προβλήματος προς επίλυση, ή έργου προς ολοκλήρωση και συγκεκριμένα στο πως ακριβώς θα προκύψει αξία μέσα από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα χρειαστούν. 

Το είδος και εύρος των επαφών/συνεργασιών με φορείς, νομικά και φυσικά πρόσωπα, υλικό που θα παραχθεί, οι απαιτούμενοι πόροι κατά είδος και βαρύτητα, το πως θα διανεμηθούν, διατεθούν, διοικηθούν, όπως επίσης και με ποιόν τρόπο θα «ταιριάξουν» με τις απαιτούμενες ενέργειες.

Αναλύονται οι δυσκολίες, οι κίνδυνοι και διερευνώνται οι εναλλακτικές, καθορίζονται στάδια και μεθοδολογία εργασίας, όπως επίσης και λήψης αποφάσεων.

Develop
Στο στάδιο της ανάπτυξης ξεκινά η εφαρμογή, διευκρινίζονται οι ρόλοι και ανατίθενται. Η πρόοδος παρακολουθείται μέσα από χρονοδιαγράμματα, προγράμματα και λοιπά εργαλεία.

Κατά τα τρία πιο πάνω στάδια, προσφέρονται διαφόρων ειδών υπηρεσίες όπως coaching, counseling, advising και mentoring αλλά και ικανός αριθμός αξιολογήσεων δεδομένων, πόρων και διαδικασιών που συνθέτουν την εικόνα της επιχείρησης κατά περίπτωση αλλά και αυτές που απαιτούνται σε μελλοντικό χρόνο για την πρόοδο των εργασιών