• 3 Ιουλίου, 2020
 • admin
 • 0

Finance

Συμβουλευτική για Χρηματο-οικονομική Υποστήριξη
 • Οικονομικός Προγραμματισμός
 • Συμβουλευτική Εκπροσώπηση
 • Διαπραγμάτευση Συμβατικών Όρων
 • Συμβουλευτική στο ESG

Structure

Οργανωτική Δομή
 • Καθορισμός Σκοπού
 • Διευκρίνηση Οργανωτικών Δομών
 • Βελτιστοποίηση Δομής
 • Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Startups

Συμβουλευτική για Δυναμικό Ξεκίνημα
 • Αρχικό Στάδιο (Seed Stage)
 • Σχεδιασμός Παρέμβασης
 • Παρουσιάσεις
 • Περιορισμός Κινδύνου