Υποστηρίζουμε ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας που φιλοδοξούν να ξεκινήσουν κάτι νέο μέσα από μια δημιουργική διαδρομή σαν επιχειρηματίες (Seed Stage)

Αν δεν έχουν επιλέξει συγκεκριμένο κλάδο και δραστηριότητα μπορούμε να προτείνουμε σύμφωνα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαθέσιμων πόρων και πάντοτε με γνώμονα την αξιοποίηση των δυνατών τους σημείων, όπως επίσης και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά.

Σε περίπτωση εταιρειών startup που έχουν ήδη δημιουργηθεί με πρόθεση να ενταχθούν στο οικοσύστημα, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, 

  • στην εσωτερική οργάνωση των ενεργειών που ακολουθούν το στάδιο Idea Validation με έμφαση στη απαιτούμενη μεθοδολογία για βέλτιστο αποτέλεσμα
  • στον σχεδιασμό της παρέμβασης που θα χρειασθεί ετοιμάζοντας το κατάλληλο υλικό και προσελκύοντας εξωτερικούς φορείς με δυνητικό επενδυτικό ενδιαφέρον
  • στην εκτίμηση και περιορισμό των κινδύνων που ελλοχεύουν, αυξάνοντας την πιθανότητα επιτυχία

3deService Package

Category: Startups
Including: Consulting Services either during Seed Stage, or after Idea Validation; Planning & Organization, Investment Presentations, Risk Mitigation
Valid until:31/1/2022
Area : Attiki, Greece only
Price: Upon receipt of Offering letter