Ιntensive Growth

Ανάπτυξη ‘Εξ’ιδίων’

Διερεύνηση προοπτικής επέκτασης δραστηριοτήτων, είτε ως προς την εξασφάλιση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς (διείσδυση), είτε με τον σχεδιασμό και διάθεση νέων προϊοντικών κωδικών, ή  εναλλακτικά με το άνοιγμα σε νέες αγορές.

Integrative Growth

Αναπτυξιακή Ολοκλήρωση

Στην αναζήτηση μεγαλύτερου ελέγχου της παραγωγικής αλυσίδας, η καθετοποίηση μπορεί να αποτελέσει εναλλακτικού σημαντικού διαμετρήματος. Ομοίως η οριζόντια ολοκλήρωση αλλάζει το τοπίο του ανταγωνισμού.

Diversification

Διαφοροποίηση

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ είναι ανοιχτό το πεδίο ανάπτυξης μέσα από συνέργειες και τεχνολογική υπεροχή, που μπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε διαφορετικό μείγμα δραστηριοτήτων και εργασιών αλλά και περαιτέρω αξιοποίηση στρατηγικών πλεονεκτημάτων.

3DE Project