Ξεκινάμε από τον καθορισμό του «Σκοπού» που ουσιαστικά αφορά τον λόγο ύπαρξης του οργανισμού, της επιχείρησης. Αυτό που «απαντάει» το «Γιατί» της παρουσίας της και που σίγουρα εκτείνεται πέρα από την προϊοντική της βάση ή το εύρος των υπηρεσιών της, παρά σχετίζεται με την αξία που καταθέτει στην αγορά.

Στην σημερινή εποχή και στον τόσο δυναμικό χαρακτήρα της, με τις καλπάζουσες αλλαγές στην τεχνολογία, τις καταγιστικές καινοτομίες (disruption) και τα διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα στην λειτουργία των επιχειρήσεων, ο «Σκοπός» χρειάζεται να είναι απόλυτα ξεκάθαρος ώστε να συμβάλλει στην ευρωστία και την θετική απόδοση της επιχείρησης. Το πιό σημαντικό όμως είναι ότι παρά τις ‘όποιες αλλαγές και εξελίξεις στην αγορά και το ευρύτερο περιβάλλον ο Σκοπός αυτός παραμένει αναλλοίωτος – σταθερή αξία, ανεξάρτητα από το πόσο πολύ ή πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάζουν οι στόχοι και η στρατηγική.

Η ενέργεια αυτή είναι απόλυτα συνυφασμένη με την διευκρίνηση ή (εφόσον χρειάζεται) και την αναθεώρηση/βελτιστοποίηση των Οργανωτικών Δομών σαν εφαλτήριο για την αναβάθμιση της λειτουργίας και τελικά την δημιουργία ανάπτυξης και ανοδικής κερδοφορίας. Στο σύνολο της η διαδικασία αυτή στοχεύει στην απομάκρυνση συνθηκών ακαμψίας και πολυπλοκότητας που εμποδίζουν την επιχείρηση  να κινηθεί σε ταχύτερους ρυθμούς και αξιολογείται κατά πόσο διαμορφώνει αποτελεσματικά την επιχειρηματική στρατηγική και την επιχειρηματική κουλτούρα.

Γι’αυτό και απαιτεί χρόνο και συλλογική προσέγγιση ώστε το αποτέλεσμα να δικαιώσει τις επιλογές, να καταστεί απόλυτα αντιληπτό ώστε σταδιακά να υιοθετηθεί μαζικά και να προσδώσει ικανοποίηση στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού  σε κάθε επίπεδο πετυχαίνοντας  βέλτιστα επίπεδα ευθυγράμμισης, έμπνευσης και παρακίνησης. 

3deService Package

Category:Structure
Including: Consulting Services on Financial Planning, Assessment of Alternatives, Tools, Financial Schemes, Negotiation of Terms, Implementation
Valid until:31/1/2022
Area : Attiki, Greece only
Price: Upon receipt of Offering letter